Agboli - Gari Soakings

kale

Agboli - Gari Soakings

Gari Soakings ye agboli de tei. Wo hia .... agboli anwa ngyu milk asikyire mfaale #tei #agboli