fie.nipa,

Efya

Efya ye ane?

Efya ɛbwɛee Jorley, le. Efya ye akye.

Ne Ɔbra.

Ɛkokye ngye akye ye Ibulu. Mkpɔ-bre 10, 1987.
Mo kale ngye ekɔ. Mo ye sesɛ akɔse.

Ne esimi.

Efya ɛbwɛ le. Ghana ye ne Ɔman. Mo ɔdɔ ne Ɔman.

Abibiman ɔdɔ Efya.

<< Ansi | Ɛtɛ Gyɛ So >>