Aiyewo,

"Osei Kwame Despite" De Ɛtɛ Ɛfeoɔ

Aseɛkɛ Osei Kwame Despite de akyɛde no.

Mo ye anyɛnyinahe. Ne Ɔman ye Ghana.
Ne adame de mbili no ye Akanfo.

Ɛtɛ Ɛfeoɔ

Osei Kwame Despite ɛbwɛee "Peace FM".

<< Ansi | Ɛtɛ Gyɛ So >>