Kase ɔdɔ, ngye ɛtɔko.

Sua de imail kasiɛ krataa. Sua hia wo bere de [nom:minute] 3.

Fi ase nde!

Ese-Awɔle: Guan -

  • Abobi Aheni
  • Sofa
  • My Body In Guan
  • Guan Numbers Zero To 20
  • Ayerebi
  • Yeeye
  • Daabi